Subtraktion

Subtraktion är ett av de fyra räknesätten. Tal som subtraheras med varandra kallas för termer. Subtraktionen mellan två termer eller tal bildar differensen eller skillnaden. Ex. 10 - 8 = 2

Vad vill du lära dig i subtraktion?

Webbplatsen är under utveckling. Problem eller idéer? Skicka e-post till info@tjet.se. Håll tillgodo, så länge!