Femmans multiplikationstabell

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Vad blir 5 × 7?