Blandat från multiplikationstabellen
Ettan till tian

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Vad blir 7 × 3?