Division

Division är ett av de fyra räknesätten. Två tal eller termer divideras eller delas med varandra. Resultatet av en division kallas för kvot. Ex. 10 ÷ 2 = 5

Vad vill du lära dig i division?

Webbplatsen är under utveckling. Problem eller idéer? Skicka e-post till info@tjet.se. Håll tillgodo, så länge!