Addition upp till 100

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Vad blir 7 + 19?