Räkna matematik med Tjet

"Räkna med Tjet" ger dig möjlighet att öva och bli bättre på matematik. Oavsett om du går på låg-, mellan- eller högstadiet så finns det övningar och uppgifter för alla. Det ska vara kul och enkelt att räkna matematik oavsett ålder eller kunskap.

Webbplatsen är under utveckling. Problem eller idéer? Skicka e-post till info@tjet.se. Håll tillgodo, så länge!